Анонси подій

Увага конкурс!!!

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади фахівця Інклюзивно-ресурсного центру «вчителя-логопеда»:

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Косівської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади фахівця ІРЦ: «учителя-логопеда».

На посаду педагогічного працівника Центру призначається особа, яка має вищу педагогічну (логопедичну) освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю «Спеціальна освіта»,  «Дефектологія», «Логопедія», стаж роботи не менше трьох років за фахом. Кандидати, які беруть участь у конкурсі, упродовж 14 календарних днів з дня оголошення конкурсу подають до комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Косівської міської ради наступні документи:
 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копії документів про вищу освіту;
 • копію трудової книжки;
 • дві фотокартки розміром 4х6 см;
 • резюме у довільній формі.
Умови проведення конкурсу наведені у прикріпленому додатку.
Документи приймаються з 16.08.2021р. по 31.08.2021р. (понеділок-п'ятниця) за адресою: м. Косів, пров. Шевченка, 7  (1 поверх). Додаткову інформацію щодо порядку проведення конкурсу, документів для участі в конкурсі можна отримати за телефоном (097)753-29-09 (Данилюк Віталія Богданівна).

Умови
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади вчителя-логопеда
комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»

Загальні умови

Найменування і місцезнаходження установи

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області

Івано-Франківська обл., м. Косів, пров. Шевченка, 7

Посадові обов'язки

Завдання та обов'язки. Планує, проводить навчальну, виховну, корекційно-розвиткову, реабілітаційну роботу з дітьми, які мають порушення мовлення та потребують логопедичних послуг. Проводить первинну діагностику порушень усного мовлення. Надає консультації батькам та педагогічним працівникам. Забезпечує умови для засвоєння учнями (дітьми) відповідних навчальних та корекційно-розвиткових програм з урахуванням порушень, вікових, індивідуальних особливостей дітей, сприяє їх соціальній реабілітації та адаптації, спрямовані на виявлення та корекцію порушень мовлення. Вивчає і фіксує динаміку розвитку дітей, виробляє оптимальну педагогічну стратегію, проектує шляхи навчання, виховання, реабілітації та соціальної адаптації кожної дитини. Обирає ефективні форми, методи та засоби корекційно-розвиткового процесу. Утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, учня. Контролює забезпечення здорових і безпечних умов навчання, виховання, праці. Підтримує зв'язки з батьками, надає їм консультативну педагогічну допомогу з питань освіти, фізичного і психічного розвитку їх дітей. Систематично підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроковий трудовий договір

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Для участі в конкурсі подаються документи:

 • заява про участь в конкурсі з поданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія;
 • копія паспорту громадянина України; копія трудової книжки;
 • копія документу про вищу освіту з додатками;
 • довідка про стан здоров'я кандидата;
 • ідентифікаційний код (копія);
 • дві фотокартки розміром 4х6 см.

Місце і час Проведення конкурсу

вересень 2021 року

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області

м. Косів, пров. Шевченка, 7

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Данилюк Віталія Богданівна (097) 753 29 09 kosiv.irc@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

 • Освіта - повна вища педагогічна освіта, як правило, зі спеціальності "Корекційна освіта (за нозологіями)", "Логопедія", "Дефектологія";
 • Досвід роботи - 3 роки;
 • Володіння державною мовою - вільне.

Вимоги до компетентності

 • Якісне виконання поставлених завдань - вміння вирішувати комплексні завдання; 
 • Технічні вміння - вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку;
 • Особистісні компетенції - вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

 • Знання законодавства - Конституція України, Закон України «Про запобігання корупції».
 • Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи відповідно до посадової інструкції - Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; нормативно-правові акти з питань навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти.

16.08.2021р.

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!